Radio Stations from Takoradi

Y97.9FM
Takoradi
Empire 102.7 FM
Lifestyle
Takoradi